Polityka – Prywatności

Drogi Użytkowniku!

Zależy nam, byś znajdował u nas treści wysokiej jakości zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Jednocześnie Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas priorytetowe. Dlatego prosimy – wyraź zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron Educate Sp. z o.o., ul. Kartuska 60,61-471, Poznań, NIP 7812012250.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę marketingową lub na Newsletter.

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018, 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z nami.

Kto jest  Administratorem Twoich danych osobowych?

Właścicielem jest Educate Sp. z o.o., ul. Kartuska 60, 61-471, Poznań, NIP 7812012250, www.prawodokawy.pl, biuro@prawodokawy.pl,  numer telefonu: (+48) 884 797 878.

 Dane osobowe – jak je zbieramy?

Twoje dane osobowe zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (dokonujesz zakupu w naszych sklepach, zapisujesz się na Newsletter). Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty – zapoznaj się z Polityką Plików Cookies.

Przetwarzanie Twoich danych – w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane osobowe w kilku celach:

  1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy) kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

  • Możesz przesłać swoje CV za pośrednictwem formularza/maila – podstawą jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (zgodę możesz wycofać w każdej chwili)
  • Przesyłanie informacji handlowych w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną – podstawą jest wyrażenie osobnej i dobrowolnej  zgody na przetwarzanie danych (zgodę możesz wycofać w każdej chwili).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm), adres korespondencyjny.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać w pełni z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami  podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Możliwość przekazywania Twoich danych – komu?

Dane dotyczące naszych użytkowników gromadzone są przez nas. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, w celu wykonania usługi np. hostingodawcą. Nasi partnerzy są zobowiązani do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Możesz zapytać nas o ich dane. Również istnieje możliwość przekazania danych instytucją typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje uprawnienia dot. danych osobowych.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Educate Sp. z o.o. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, wyrazić sprzeciw, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego – UODO. Aby skorzystać z ww. uprawnień wystarczy wysłać e-mail na adres: biuro@prawodokawy.pl  z określeniem co powinniśmy zrobić.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu – Akceptacji Polityki Plików Cookies lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Czas przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w tej Polityce Prywatności, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa wówczas dane osobowe w tym dane finansowe Użytkownika przetwarzane są przez Educate Sp. z o.o. przechowywanie trwa 5 lat, chyba że zgoda zostanie odwołana. Dane przekazane na podstawie zgody przetwarzane są do lat 3, chyba że wcześniej wycofasz zgodę.  Po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Educate Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Dane związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej sklepu.

Sklep może uzyskiwać inne informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP, liczba i źródło wizyty ma stronie internetowej, czas wizyty. Przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy nr IP komputera, które mogą zostać wykorzystane przez Administratora w celach technicznych, jak również w celach statystycznych. Administrator nie łączy powyższych informacji z Danymi Osobowymi Klientów i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klientów, chyba, że jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniami rynku i ruchu internetowego w ramach strony internetowej Sklepu, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszania jakości świadczonych usług przez Sklep.

Odnośniki do innych stron www.

Strona WWW zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach nie należących do Educate Sp. z o.o.

Po przejściu na inne strony, prosimy o zapoznanie się z polityka prywatności tam ustaloną.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Educate Sp. z o.o.

Kontakt
Klient Sklepu/Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem danych w celu uzyskania informacji: biuro@prawodokawy.pl lub numerem telefonu: 0048 884797878.