Nowy Rok i nowa kategoria klienta e-commerce! Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta. Przegląd zmian w e-commerce od 1 stycznia 2021 r. #ecommercenalegalu

Nowy Rok i nowa kategoria klienta e-commerce! Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.

2020 r. zaskoczył wszystkich i skłonił do zmian w organizacji życia i pracy. Już ponad 80 % internautów kupuje przez internet. Zmiany prawa dla e-commerce, które miały wejść w czerwcu 2020 r. postanowiono jednak, przesunąć na okres noworoczny tzn. 1 stycznia 2021 r. W tym czasie, Przedsiębiorcy mieli więcej czasu na odnalezienie się w nowej pandemicznej rzeczywistości, a następnie należało wprowadzić zmiany w regulaminach oraz na stronach sklepów. 

Jesteś gotowy? Poniżej przegląd noworocznych zmian w e-commerce.

NOWA kategoria Klienta. 

Dotychczas podział był prosty, produkt lub usługę kupuje Klient – Konsument lub Klient – Przedsiębiorca

Klient – Konsument – B2C – business to consumer. 

W relacjach biznesowych Konsument jest z reguły słabszą stroną, dlatego system prawa traktuje go szczególnie, otwierając nad nim swoisty parasol ochronny, a od Przedsiębiorcy wymaga rzetelnej informacji dla Konsumenta i realizacji jego uprawnień. Dla Klienta – Konsumenta oznacza to, że ma w relacji z podmiotem profesjonalnym  dodatkowe uprawnienia takie jak:

 •  prawo zwrotu, 
 •  prawo rękojmi (reklamacji) 
 •  ochrone przed tzw. klauzulami niedozwolonymi w regulaminach

UWAGA! Nie można wyłączyć zapisem w regulaminie uprawnień konsumenta. 

Klient – Przedsiębiorca – B2B – business to business.

Klient Przedsiębiorca (business to business) – B2B – Jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka, organizacja, która kupuje produkt na Fakturę VAT. 

relacjach pomiędzy Przedsiębiorcami uznaje się równość stron co do ich decyzji, świadomości rynkowej i finansowej, dlatego dotychczas Przedsiębiorca kupując produkt lub usługę na Fakturę VAT nie musiał otrzymać od Sprzedawcy szczególnych uprawnień. 

W typowym B2B nie ma prawa zwrotu, rękojmi czy też klauzul niedozwolonych. 

*od 1 stycznia 2021 r. 

Klient – MIX – Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta. 

Nowa kategoria Klienta wprowadzona została ze względu na to, że często mikro/mały Przedsiębiorca w relacji z większym graczem na rynku, nie jest tak jak wcześniej zakładano równy. 

Kim jest nowy klient sklepu internetowego?

Jest to przykładowy Pan Grzegorz, który prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG i kupuje w sklepie internetowym, co prawda na Fakturę VAT, ale  produkt nie związany bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Jakie uprawnienia zyska Pan Grzegorz?

Klient, który kupi na Fakturę VAT, produkt lub usługę, które nie dotyczą bezpośrednio branży i specjalizacji, w jakiej działa, ma uprawnienie do:

 • prawa do zwrotów przy zakupie przez internet czy telefon lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • uznania klauzuli w regulaminie za niedozwolone
 • złożenia reklamacji/rękojmi UWAGA! Można wyłączyć rękojmie wobec nowej kategorii klienta w regulaminie. 

PRZYKŁAD:

 Pan Grzegorz prowadzi firmę budowlaną wpisaną do bazy CEIDG:

 1. kupuje w sklepie internetowym telewizor na Fakturę VAT. Nie jest to sprzęt niezbędny do wykonania remontu, dlatego może np. w ciągu 14 dni bez podania przyczyny zwrócić telewizor. Sprzedawca weryfikuje czy Pan Grzegorz ma uprawnienia konsumenta i w tym wypadku przyjmuje telewizor i zwraca pieniądze. 
 2. kupuje farbę, podkład i wałki na fakturę VAT. Pan Grzegorz po dostarczeniu produktów, chce je zwrócić. Sprzedawca weryfikuje czy Pan Grzegorz ma uprawnienia Konsumenta. W tej sytuacji Pan Grzegorz kupił produkty związane z jego działalnością gospodarczą i nie może zwrócić produktów bez podania przyczyny. 

To Sprzedawca jest odpowiedzialny za poinformowanie o nowych uprawnieniach!

Zalecenia dla e-commerce ze względu na zmiany w 2021 r. 

Na stronie internetowej (w stopce) i regulaminie jasnym i zrozumiałym językiem, dodaj:

 1. informacje kim jest nowa kategoria Klienta 
 2. kiedy  Przedsiębiorca może korzystać z uprawnień Konsumenta
 3. skoryguj/dodaj informacje o prawie do zwrotów, rękojmi,definicje nowej kategorii Klienta 
 4. nawet, gdy sprzedajesz produkty tylko dla Przedsiębiorców dodaj na przycisku pod formularzem komunikat “Kupuję i płacę”.
 5. sprawdź regulamin pod względem klauzul niedozwolonych.

Jak zweryfikować nową kategorię Klienta?

To Sprzedawca powinien weryfikować kiedy Klient, który kupuje na Fakturę VAT ma, a kiedy nie ma uprawnienia Konsumenta. np. do prawa zwrotu bez podania przyczyny. Warto dodać informacje o uprawnieniach Konsumenta, a weryfikować kategorie Klienta, każdorazowo kiedy zwróci się z reklamacją/zwrotem. np. Sprawdzaj w rejestrze CEIDG czy Klient posiada PKD związane z dokonanym zakupem czy też nie.

2021 r. z pewnością będzie czasem galopującego rozwoju e-commerce, dlatego działając lub przenosząc biznes do sieci, warto orientować się w zmianach prawa i dostosować treści na stronie www oraz poprawić i zmienić regulaminy sklepów internetowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Uciekasz?

Zanim pójdziesz, zapisz się na webinar z cyklu #ecommercenalegalu 
Otrzymasz powiadomienia o kolejnych webinarach i dostęp do nagrań wcześniejszych spotkań 

Które webinary Cię najbardziej interesują?