fbpx
Szkolenia online bez prawniczenia

Certyfikowane szkolenia online (na żywo)

Organizujemy i prowadzimy szkolenia na żywo oraz elearning RODO dla pracowników.

Szkolenia online na żywo to przekazanie wiedzy na temat bezpiecznego przetwarzania danych osobowych połączone z konsultacjami i odpowiedziami na pytania związane z codzienną pracą na danych przez uczestników.

Dla kogo szkolenia online na żywo?

Treści i konsultacje kierujemy do:

 • Przedsiębiorców tzn. Administratorów danych – temat: Jak stworzyć system bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w swojej firmie.
 • IOD lub osoby, która w przedsiębiorstwie/organizacji jest odpowiedzialna za kwestie RODO.
 • Pracowników, którzy:
  • przetwarzają dane w firmie na dużą skale (np. Dział marketingu, IT) lub
  • mają dostęp do danych szczególnej kategorii (Dział HR, Kadr)

Przykładowy PROGRAM Certyfikowanego szkolenia rozszerzonego dla Pracodawców lub Pracowników HR i Kadr.

Program rozpoczyna się od przejścia szkolenia bazowego z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy w formie kursu e-learningowego.

Podstawy RODO

 1.     Dlaczego RODO;
 2.     Zasady ochrony danych osobowych;
 3.     Podstawy przetwarzania danych osobowych;
 4.     Obowiązek informacyjny;
 5.     Powierzenie, a udostępnienie danych osobowych;
 6.     Uprawnienia osób, których dane dotyczą.

Rozszerzenie dla Pracodawcy lub Pracowników Kadr i HR

 • Zakres danych kandydatów do pracy
 • Zasady HR zgodne z RODO
 • Zakres danych osobowych pracowników, które pracodawca może lub musi przetwarzać
 • Nadawanie uprawnień
 • Pracodawca i dane osobowe pracownika w czasie epidemii
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Dane szczególnej kategorii – dane „wrażliwe”
 • Bezpieczeństwo osobowe – działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora
 • Poufność i integralność danych osobowych
 • Zasady i bezpieczeństwo pracy zdalnej
 • Zasady korzystania z programów IT
 • Organizacja szkoleń dla pracowników
 • Omówienie wewnętrznych procesów przetwarzania danych osobowych pracowników

Przykładowy PROGRAM certyfikowanego szkolenia dla IOD lub osoby, która zajmuje się bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych.

Program rozpoczyna się od przejścia szkolenia bazowego z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy w formie kursu e-learningowego. 

Kluczowe jest, aby taka osoba dobrze poznała Podstawy RODO, bo to ona będzie potem odpowiedzialna za przekazywanie wiedzy pracownikom firmy. Uczestnicy szkolenia poznają system szkoleń RODO online, który mogą wykorzystać do organizacji szkoleń w firmie. 

Podstawy RODO

 1.     Dlaczego RODO;
 2.     Zasady ochrony danych osobowych;
 3.     Podstawy przetwarzania danych osobowych;
 4.     Obowiązek informacyjny;
 5.     Powierzenie, a udostępnienie danych osobowych;
 6.     Uprawnienia osób, których dane dotyczą.

Rozszerzenie dla IOD składa się z:

PANEL I – STATUS INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 1. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 2. IOD jako pracownik, zleceniobiorca lub pracownik podmiotu przetwarzającego
 3. Kompetencje IOD: fachowa wiedza i doświadczenie zawodowe
 4. Cechy osobowe Inspektora Ochrony Danych
 5. IOD wewnętrzny czy zewnętrzny – zalety i wady
 6. Powołanie IOD
 7. Odwoływanie i karanie IOD
 8. IOD jako punkt kontaktowy
 9. Tajemnica zawodowa IOD
 10. Przykłady dokumentacji i sposoby jej prowadzenia

PANEL II – IOD w organizacji

 1. Audyt: Przygotowanie planu audytu oraz wykazu dokumentów niezbędnych do analizy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny;
 2. Szkolenie pracowników: organizowane przez Inspektora Ochrony Danych;
  • jak zorganizować efektywny system szkoleń pracowników mających dostęp do danych
  • omówienie 3 metod:
   • tradycyjna,
   • elearning,
   • stworzenie materiałów;

PANEL III IOD, a zrozumienia zabezpieczeń i pojęć IT.

PANEL IV BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH i RODZAJE NARUSZEŃ

 1. Rodzaje zabezpieczeń (prawne, techniczne, organizacyjne);
 2. Rodzaje naruszeń ochrony danych;
 3. Omówienie decyzji o naruszeniu ochrony danych osobowych, wydanych przez UODO oraz organy powołane w Państwach Członkowskich UE.
 4. Jak zachować się w razie kontroli.
 5. Wprowadzenie jak ocenić ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych na wypadek stwierdzenia naruszenia

PANEL V Omówienie zagadnień praktycznych – podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Korzystanie z e-learningu RODO
Jednym z obowiązków IOD jest organizacji i prowadzenie szkoleń dla pracowników. Zalecamy wdrożenie naszego systemu elearning RODO, wtedy każdy pracownik:
1. otrzyma dostęp do interaktywnego szkolenia wraz z ćwiczeniami;
2. sprawdzi wiedzę w teście;
3. wygeneruje Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych/Certyfikat.

Wystarczy kilka kroków do rozpoczęcia współpracy.

Procedura szkolenia rozszerzonego:

 1. Krok 1 – Otrzymujemy listę adresów email Uczestnika/ów
 2. Krok 2 – Spośród 3 dat do wyboru, wybieracie Państwo jedną date i godzine.
  UWAGA: Przy zamówieniu szkolenia rozszerzonego, Uczestnik, do ustalonego dnia szkolenia na żywo, musi ukończyć elearning i otrzymać minimum 60% na teście.
 3. Krok 3 – Przesyłamy do wszystkich zaproszenie na maila z aplikacji Teams, Google Meet, Zoom itp.
 4. Krok 4 – Spotykamy się podczas szkolenia na żywo, które łączymy z konsultacjami i omówieniem codziennych problemów zw. z danymi.
 5. Krok 5 – Uczestnik/Uczestnicy otrzymują imienne Certyfikaty ukończenia Kursu.

Po szkoleniu Uczestnik otrzyma:

 • Prezentacje ze szkolenia
 • Certyfikat i Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Infografikę jak zgłosić naruszenie
 • Wzór – Polityki Prywatności, Upoważnienia, Umowy o powierzeniu danych osobowych.

Masz pytania?

Jak zamówić szkolenie online?

Naprostszy sposób, to wypełnić ten formularz. Kolejne zadania są już po naszej stronie.

Krok 1

Wypełnij formularz

W ciągu 48 h skontaktujemy się z Tobą w celu określenia szczegółowo Twoich potrzeb.

Krok 2

Potwierdź zamówienie

Telefonicznie lub mailowo poprosimy Cię o potwierdzenie zamówienie, oraz prześlemy fakturę VAT proforma.

Krok 3

Dedykowane wdrożenie

Po potwierdzeniu zamówienia, otrzymujesz dedykowane wsparcie naszego wdrożeniowca. Wspólnie ustalicie datę i zakres szkolenia, oraz wdrożycie uczestników na platformę szkoleniową.

Uciekasz?

Zanim pójdziesz, zapisz się na webinar z cyklu #ecommercenalegalu 
Otrzymasz powiadomienia o kolejnych webinarach i dostęp do nagrań wcześniejszych spotkań 

Które webinary Cię najbardziej interesują?