Czy sprawdzanie Paszportów Covidowych i ich skanowanie jest zgodne z prawem?

absurd rodo paszporty covidowe

Trwa pandemia, a nam narzucane są coraz to nowsze restrykcje. Miejsca, które do tej pory były miejscem spotkań, zostały mocno ograniczone. Jednym z wymogów jest odpowiednia ilość osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Czy w takich miejscach można sprawdzać Paszporty Covidowe? Czy sprawdzanie paszportów Covidowych jest zgodne z prawem? Hotelarze, Restauratorzy, Kluby Fitness w ogniu przepisów!

W Polsce jednymi z przepisów regulujących kwestie postępowania w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Co ważne, według UODO przepisy te nie są wystarczające do sprawdzania lub skanowania Paszportów/Certyfikatów Covid – 19. 

W czerwcu 2021 r. UODO oświadczyło, że:

Po pierwsze, dane dotyczące szczepień to dane szczególnej kategorii.

Po drugie, pomimo stanu epidemii i narzuconych przepisami limitach osób, podmioty zobowiązane tzn. hotele, kluby fitness, restauracje, organizatorzy eventów nie mają uprawnienia do żądania informacji o szczepieniu lub skanowania paszportu Covid.

Po trzecie, okazanie paszportu Covid może się odbyć za zgodą lub z inicjatywy osoby, której dane dotyczą. Posiadanie i okazania paszportu Covid 19 nie powinno być warunkiem do wejścia do lokalu. 

Dane umieszczone w paszporcie Covid – 19, według UODO, to dane szczególnej kategorii/dane wrażliwe (art. 9 RODO). 

Czy można korzystać ze Skanera Certyfikatów Covid? Czy sprawdzanie paszportów covidowych skanerem narusza RODO?

Ministerstwo Zdrowia, aby ułatwić przedsiębiorcom wprowadzanie limitów do swoich lokali, udostępniło aplikację “Skaner Certyfikatów Covid”. Ta aplikacja nie przechowuje danych. Po zeskanowaniu kodu wyświetlają  się informacje:  imię, pierwsza litera nazwiska, data urodzenia, nr certyfikatu i data jego ważności. Osoba skanująca może jedynie mieć te dane do wglądu, a następnie są szyforwane. 

W Polityce prywatności aplikacji znajduje się zapis: “Osoba prezentująca do skanowania kod QR wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.”

Spawdzanie paszportów covidowych Skanerem udostępnionym przez Ministerstwo jest możliwe, jeżeli:

  • osoba zainteresowana sama udostępni Ci Certyfikat do weryfikacji Skanerem,
  • osoba zainteresowana wyrazi zgodę na podanie danych dotyczących szczepień, jednocześnie według UODO nie powinno się nigdzie tego faktu odnotowywać, ani tym bardziej przechowywać.

Podsumowując, osoby zobowiązane do szacowania limitów, a więc m.in. restauratorzy, hotelarze czy kluby fitness są w dosłownym ogniu przepisów. Z jednej strony zostają zobowiązani rozporządzeniem i otrzymują od Ministerstwa Zdrowia narzędzia do skanowania Certyfikatów, a z drugiej –  nie mają możliwości z nich w pełni korzystać.

  • Można korzystać ze skanerów, jeżeli klient będzie chciał udostępnić swój Certyfikat.
  • Nie powinno się odnotowywać zgody.
  • Osoba dokonująca skanu powinna otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności aplikacji Skaner Certyfikatów Covid – Ministerstwa Zdrowia znajduje się pod tym linkiem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/polityka-prywatnosci-ucc


Chcesz dowiedzieć się, kiedy możesz wykorzystywać zdjęcia pracowników legalnie? Zobacz artykuł o ochronie wizerunku!

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/polityka-prywatnosci-ucc
Udostępnij tą treść:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Uciekasz?

Zanim pójdziesz, zapisz się na webinar z cyklu #ecommercenalegalu 
Otrzymasz powiadomienia o kolejnych webinarach i dostęp do nagrań wcześniejszych spotkań 

Które webinary Cię najbardziej interesują?