Anonimizacja danych

Anonimizacja danych - oznacza, że w efekcie naszych działań nie jest możliwe ustalenie, jakiej osoby fizycznej dotyczy dany dokument, zestawienie, czy informacja. Po dokonaniu anonimizacji, administrator nie posiada w zasadzie żadnych technicznych możliwości przywrócenia tekstu do stanu oryginalnego i ponownego ujawnienia usuniętych danych. 

Uciekasz?

Zanim pójdziesz, zapisz się na webinar z cyklu #ecommercenalegalu 
Otrzymasz powiadomienia o kolejnych webinarach i dostęp do nagrań wcześniejszych spotkań 

Które webinary Cię najbardziej interesują?