Pseudonimizacja

Pseudonimizacja danych - Jest skutecznym środkiem zabezpieczenia dostępu do danych. Można pseudominimizować przez użycie liczby zamiast np. adresu e-mail. Wymóg jest jeden, klucz z właściwymi danymi do odszyfrowania powinny być przechowywane osobno. Oznacza na gruncie RODO przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, bez użycia dodatkowych informacji. Pseudonimizacja to proces całkowicie odwracalny.

Uciekasz?

Zanim pójdziesz, zapisz się na webinar z cyklu #ecommercenalegalu 
Otrzymasz powiadomienia o kolejnych webinarach i dostęp do nagrań wcześniejszych spotkań 

Które webinary Cię najbardziej interesują?